Dzintra Uibo

Valdes
priekšsēdētāja

Mob.: +371 29251687
dzintra.uibo@amaija.lv
vairāk

Anita Meldere

Galvenā
grāmatvede

Mob.: +371 29144179
anita.meldere@amaija.lv
vairāk

Tamāra Smilte

Galvenā grāmatveža
vietniece

Mob.: +371 29144360
tamara.smilte@amaija.lv
vairāk

Dzintra Uibo ir uzņēmuma "Amaija" dibinātāja un līdzīpašniece. No 1992. līdz 2007. gadam pazīstamās bērnu preču vairumtirdzniecības firmas "Amaija" īpašniece, direktore un valdes priekšsēdētāja. 1991.-1992. akciju sabiedrības "Prodimpex" komercdaļas vadītāja, līdz tam bija vecākā ekonomiste šajā uzņēmumā. Dzintra Uibo ir beigusi Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti, brīvi pārvalda angļu un krievu valodu,ir pamatzināšanas vācu valodā. Viņa uzņēmumā ir atbildīga par kontaktu veidošanu ar klientiem, līgumu slēgšanu, marketinga un reklāmas aktivitātēm, finanšu konsultāciju sniegšanu.
Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijas biedrs

Pēc Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes beigšanas mans darbs ir bijis saistīts ar grāmatvedības uzskaites problēmu risināšanu. Par galveno grāmatvedi strādāju no 1993.gada, kad organizēju un vadīju grāmatvedības darbu firmā "Amaija". 2004. gadā saņēmu LR Grāmatvežu Asociācijas profesionāla grāmatveža sertifikātu Nr. 196. Lai būtu informēta par jaunākajiem likumiem un to grozījumiem, kas saistīti ar grāmatvedību, regulāri apmeklēju seminārus un lekcijas. 2008. gadā beidzu Latvikon rīkotos 60 stundu kursus "Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem LR".
Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijas biedrs

Vai grāmatvedība ir interesanta? No līdzšinējās darba pieredzes varu teikt, ka "jā", jo grāmatvedības jautājumu risināšana ir ļoti radošs, izzinošs un analītisks process. Pēc Latvijas Universitātes beigšanas esmu strādājusi par ekonomisti, vēlāk pārkvalificējos par grāmatvedi. Ļoti labu darba pieredzi guvu pēdējos 14 gados, strādājot firmā "Amaija"(bērnu pārtika un higiēnas preces) galvenā grāmatveža vietnieka amatā. Šajā periodā ir nācies risināt daudzveidīgas grāmatvedības kārtošanas nianses, visu iespējamo nodokļu politikas jautājumus, darba likuma problēmas. Regulāri esmu apmeklējusi grāmatvedības kursus par izmaiņām nodokļu jautājumos un likumdošanā. No grāmatvedības brīvajā laikā esmu visu sportisko aktivitāšu cienītāja.
Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijas biedrs

Mūsu juridiskā un faktiskā adrese:

Latvija, Rīga,
Brīvības iela 85-8, LV-1001

Tālrunis:

+371 29251687

E-pasts:

amaija@amaija.lv

SIA Amaija © 2019